Grønlands fællesoffentlige IT servicecenter

Behov

– kvalitet
– sammenhæng
– mere for mindre

Formålet
– Tydeligere ansvar og roller
– Fælles løft, stordriftsfordele
– Kraftcenter
– Servicemanagement
– Leverandørstyring

De rigtige opgaver – løses de rigtigt?
Den gode løsning

Sourcingstrategi

Analyse
– arbejdspakker

—-

Notat fra Digitaliseringsstyrelsen om Grønlands fællesoffentlige IT servicecenter

FOIS har fået mandat til at undersøge etableringen af et fællesoffentligt IT servicecenter. Digitaliseringsstyrelsen indstiller, at der igangsættes et antal konkrete analyser og arbejdspakker, der er nødvendige for at kunne træffe kvalificerede beslutninger om en sådan etablering.

For det første skal der besluttes, hvad det er for behov, som et fællesoffentligt IT servicecenter skal opfylde. For det andet skal der så besluttes, hvad der er formålet med det fællesoffentlige IT servicecenter. Kort sagt skal der træffes nogle helt fundamentale beslutninger: Hvad er missionen? Og hvad er visionerne?