EA teamet organiseres

I større organisationer er det almindeligt, at ansvaret for enterprise arkitekturen lægges i hænderne på en dertil nedsat afdeling eller et team af arkitekter. Men forventningerne til arkitekturafdelingen er ikke altid præciseret på forhånd, så her er den første opgave for arkitekturteamets leder at organisere og kommunikere.

I denne artikel vil vi se på de grundlæggende rammer for enterprise arkitekternes arbejde. Den kan bruges som inspiration for ledelsen – eller som checkliste for den, der søger job som arkitekt!

Rollerne

Hvis enterprise arkitekterne skal påtage sig et ansvar for den overordnede koordinering af IT systemernes udvikling, må de være i tæt samarbejde med forretningen. De skal forstå forretningsmodellen, og hvorledes den er implementeret i virksomhedens processer. Og de skal kunne foreslå forbedringer, hvor både proces og teknik er involveret.

EA teamets rolle kan være forskellig i den enkelte virksomhed: Hvis der fx allerede findes en afdeling for forretningsudvikling, vil det være naturligt at EA teamet samarbejder med denne enhed. I andre organisationer forventes det, at innovationen skal komme fra IT-siden, og her må arkitekterne have en mere proaktiv rolle.

I alle tilfælde bør mandatet for arkitekterne være forankret i et forum eller person på ledelsesniveau, og være kommunikeret ud til hele virksomheden. Det skal være klart for alle, der er involveret i forretningsudvikling og IT-anvendelse, om arkitekterne skal være lovgivende, rådgivende eller kontrollerende i forhold til virksomhedens IT-projekter, og hvorledes de skal involveres, når det gælder vedligeholdelse, udvikling eller indkøb af IT-løsninger.

Opgaverne

Når rollerne er på plads, er det tid at definere hvilke leverancer, arkitekterne skal producere. Skal de dokumentere den eksisterende arkitektur, skal de skrive principper  for udviklingen, eller skal de designe næste generation af løsninger?

Det kan isæt være nyttigt at beskrive, hvad arkitekturafdelingen skal levere i forhold til de igangværende projekter, skal de fx opstille en business case, skal de deltage i udviklingen af arbejdsgange og IT funktioner, skal de bidrage til kravspecifikationer eller bare rådgive i teknikvalget? Jo tidligere i planlægningsprocessen arkitekturteamet involveres, jo mere værdi kan de typisk tilføre. Men arkitekturleverancerne skal være veldefinerede – det er ikke nok at kommentere ad hoc gennem hele forløbet.

En naturlig opgave for arkitekturafdelingen er at vælge og udvikle en generel arkitekturproces for virksomheden, og at benytte den som referencepunkt  for alle de opgaver, der løses i den strategiske IT planlægning.

Kompetencerne

Videndeling er alfa og omega for arkitekterne. Teamet skal tilsammen dække et bredt spektrum af kompetencer, både i forretningsdomænet og i teknikken. Derfor kommer man ikke uden om at benytte både formelle og uformelle metoder til at dele erfaringer og viden. Der skal bruges kræfter på systematisk research, dokumentation og masser af interne diskussioner foran tavlen.

Når EA teamet sammensættes, bør man naturligvis lægge vægt på de enkelte personers spidskompetencer. Men det er også af stor betydning, at den enkelte arkitekt har et godt overblik over sine kollegers kompetencer, så man kan supplere hinanden.

Med gode procedurer og værktøjer til videndeling får arkitekturteamet flere fordele: Først og fremmest sparer man dobbeltarbejde, fordi ny viden kun skal tilvejebringes én gang. Men nok så vigtigt er det, at EA teamets vurderinger og anbefalinger er konsistente – for troværdighedens skyld, og for at maksimere rådgivningens værdi.

Værktøjerne

Mange organisationer ser dokumentstrukturen som det bærende element i arkitekturarbejdet. Men selvom gode værktøjer kan lette både det kreative og det administrative arbejde, kan vi ikke undvære det menneskelige aspekt. Vi anbefaler derfor at definere værktøjsbehovet på baggrund af arkitekturteamets roller, opgaver og kompetencer, som nævnt ovenfor. Eller med andre ord: Vil man følge god arkitekturpraksis, skal man starte med at afklare de organisatoriske og forretningsmæssige behov, før man griber i teknik-kassen.

Leave a Comment