B5 Forretningsregler

Formål
Denne aktivitet har til formål samle og beskrive de operationelle regler for forvaltningens / forretningens virke.

Input

  • Love og regler med relevans for på pågældende opgaver, processer og forretningsobjekter. F.eks. bekendtgørelser, cirkulærer og takstblade.

Oversigt over

Output

Metode
Forretningsregler kan her fx beskrive:

  • Tidsmæssige sammenhænge (for eksempel at ”denne delopgave skal være afsluttet senest 2 døgn før svaret udsendes, så der er tid til at reviewe besvarelsen”.
  • Systemmæssige sammenhænge (”denne godkendelse foretages altid i system X”).
  • Organisatoriske sammenhænge (”enhed Y skal altid orienteres om at arbejdsgangen nu er nået hertil, og at der afventes et svar”).

Gode råd
Workflows og forretningsregler udarbejdes bedst i sammenhæng – sådan at forretningsregler der er veldefinere eller bred enighed om, kommer til at diktere hvordan nogle workflows kommer til at forme sig, og at de naturlige workflows der fremkommer, kommer til at introducere nye forretningsregler.

Leave a Comment