E1 Migreringsstrategi

Formål
Formålet er at udarbejde en overordnet ramme for migreringen, hvor de forretningsmæssige ønsker til migreringen fastslås. Ligeledes afdækkes de rammer som organisatoriske hensyn sætter.

”Migrering” er brugt i en bred forstand, og dækker over overgangen fra en tilstand til en anden. ”Migrering”dækker over opgradering, nye systemer og services, systemer og services der fjernes, komptenceudvikling osv.

Input
Først og fremmest bør det sikres at strategien er “compliant” med A3 Principper og Y3 EA Governance.

Desuden er der en input/output-reference til A5 Programmer og projekter.

Derudover kan strategien tage udgangspunkt i en lang række andre leverancer (uden at man her drukner i detaljer):

 • Input fra forretningsarkitektur-aktiviteterne – især B4. Forretningsprocesser
 • Input fra alle teknikarkitektur-aktiviteterne – ikke mindst C1. Informationsarkitektur
 • D3. Gap analyse
 • X1. Forretningsmæssige trends og X2. Tekniske trends
 • Y1. Sikkerhed, Y2. Budget og ressourcestyring, Y4. Lovmæssige bindinger og Y5 Kontrakt og aftaleforhold samt Y6 Drift

Output
Output er Migreringsstrategi (E1.1). Et mindre dokument, der sætter den overordnede ramme for migreringsprojekterne. For eksempel:

 • Er der præference for ”big bang” eller gradvise migreringer (ønsker virksomheden at påtage sig en høj risiko for at høste store gevinster). Dette er diskuteret i D3 gap analysen, her dokumenteres konklusionen.
 • Hvordan vurderes migreringsprojekter (fx økonomisk model for kortsigtsgevinster i forhold til langtidsgevinster).
 • Mange migreringsprojekter opstår fordi der er en ændring til arkitekturen. Hvor vigtig er disse i forhold til andre ”efterspørgere”? Implementeres nye krav til arkitektur (herunder standarder) altid når ”der alligevel laves om”?

Dokumentet skal placere ansvaret for migreringsprojekter organisatorisk i fx en projektorganisation eller linjeorganisation – herunder hvor den overordnede projektledelse er forankret.

Metode
Migrationsstrategien udarbejdes typisk i et samarbejde mellem projektledelse (forandringsledelse), EA arkitekt og it-chef.

To centrale aktører indgår i at fastlægge migreringsstrategien. Systemejerne repræsenteret ved forretningssiden, og de driftsansvarlige.

Forretningssiden vil formentlig mest afstikke de organisatoriske rammer – hvordan ønsker forretningssiden at indgå i migeringsprojekter, og er der områder, der er pålagt eksterne eller juridiske restriktioner, som vil påvirke migreringsprojekter? Forretningssiden vil have masser af input til, hvad der er vigtigt, men husk at det kun er strategien, som fastlægges i dette trin.

Hvis it-driften er outsourcet, vil kontraktlige forhold næsten altid påvirke migregringsstrategien. Der kan også være økonomiske forhold, som ikke er strategiske, men som i praksis altid vil påvirke strategien. It-driften vil typisk have strategier for migreringer, som kan overtages.

Dokumentationen fra aktiviteterne B4 Forretningsprocesser og dokumentation fra de tekniske arkitekturaktiviter C1-C4 indeholder rammerne for migreringsprojekter og betyder mest for migreringsplanlægningen. Der han derudover være vigtige principper, som skal respekteres når systemer migreres (fx organisering af data, brugerstyring, serviceorientering), men disse skal kun medtages hvis de er strategiske!

Gode råd
Husk at strategien skal hjælpe i efterfølgende planlægning. Strategien bør hjælpe med at give svar til situationer som disse eksempler:

 • ”Den forretningskritiske applikation XYZ skal opdateres, men kan ikke understøtte vores ønske om serviceorientering”.
 • “Applikation ABC kan klare dette, men omfatter en stor konvertering til stor gene/omkostninger for vores brugere”.
 • ”Udrulning af OpenOffice medfører at vores forretningskritiske Excel spreadsheets skal restruktureres. Det betyder ekstraarbejde for vores sagsbehandlere de næste 18 måneder”.

Migreringsplanlægningen (E2) er i realiteten prioritering i forhold til, hvad der organisatorisk, økonomisk og tidsmæssigt muligt. Det er vigtigt at fange grundlæggende elementer i migreringsstrategien, men ikke at blive alt for operationel.

Leave a Comment