Gap analyse

D GAP analyse-aktiviteternes mål er at sikre at forskellen mellem den nuværende og den ønskede it-arkitektur analyseres, således at et solidt grundlag for en migreringsplan tilvejebringes.

D1 Restriktioner – Formålet med denne aktivitet er at identificere restriktioner af teknisk og forretningsmæssig art, der skal tages højde for i udarbejdelsen af en migreringsstrategi og -plan.

D2 Muligheder – Denne aktivitet identificerer projekter der måske ikke er strategiske og en del af enterprise arkitekturen, men som er taktiske og på kort tid og uden en stor indsats kan give en gevinst i form af effektivitet, besparelser og større kvalitet.

D3 Gap analyse – Formålet med Gap analysen er at analysere forskellene på den nuværende arkitektur (”as-is”) og den fremtidige arkitektur, (”to-be”), for derved at påbegynde planlægningen af denne migrering

Leave a Comment