Styring

Y Aktiviteter der vedrører styring i relation til EA processen og forskellige aspekter af styring i relation til projekter, løsninger mv.

Y1 Sikkerhed – Formålet er at skabe sikkerhed fra start til slut med udgangspunkt i en overordnet strategi og en konkret risikovurdering.

Y2 Budget og ressourcer – Formålet er at styre ressourcer i porteføljen af projekter, herunder hensyn til EA relevans pga. størrelse og strategisk vigtighed.

Y3 EA governance – Formålet er at sikre at alle aktiviteter og leverancer løbende bindes sammen til noget, der bevæger organisationen hen imod den definerede målarkitektur.

Y4 Lovmæssige bindinger – Formålet er at tage højde for danske love og EU-direktiver og -regulativer der er relevante for organisationens/projektets anvendelse af it til forretbningsunderstøttelse.

Y5 Kontrakter og aftaler – Formålet er at udarbejde en oversigt over de indgåede aftaler der er relevante at tage i betragtning ved udviklingen og implementeringen af en enterprise arkitekturs it-elementer.

Y6 Drift – Formålet er at udarbejde og vedligeholde en sammenhængende driftssituation.

Y7 Kravhåndtering – Formålet med kravhåndtering af at styre krav i relation til projekter og udbud, og gøre det i et EA perspektiv og i en livscyklus.

Leave a Comment