Målbillede

a1

Dokumentation vedrørende
A1 Vision, Mål og Strategier

Beskrivelse
Målbillede af den fremtidige arkitekturs hovedegenskaber på konceptuelt niveau.

Rationale
Målbilledet skal illustrere hvordan den fremtidige arkitektur understøtter de overordnede visioner og mål og tjene som pejlemærke for alt efterfølgende arbejde.

Implikationer
Målbilledet skal være enkelt og til at forstå for alle. Det skal ejes af ledelsen og kunne anvendes aktivt i kommunikationen til interessenter og aktører i udviklingsarbejdet.

Målbilledet kan have flere varianter som f.eks. sprogligeformulering i ord og tal, abstrakte visualiseringer, storytelling f.eks. med fiktive cases eller logiske modeller.

Eksempler
I referencearkitektur for stedbestemt information er målbilledet (se kapitel 2) illustreret på forskellige måder, der har hver sine fordele i kommunikationen:

  • En abstrakt tegning af visionen, der indeholder et tidsperspektiv med målet og vejen dertil
  • En tænkt historie om hvad hr Hansen kan i et nyt system, der eksemplificerer de forretnignsmæssige potentialer
  • En basal model af kernen i den logiske datamodel i AS-IS og TO-BE. Denne er suppleret med en uddybende tegning, der bl.a viser hvordan den kan skabe mere værdi i et tidsperspektiv med en rullende udvikling
  • En lagdelt model af enterprisearkitekturen der spænder fra infrastruktur til brugergrænseflade, og viser de vigtigste elementer i arkitekturen.

Leave a Comment