SWOT, drivers, forces

a1

Dokumentation vedrørende
A2 Udfordringer

Beskrivelse
Dokumentation der giver en analyse af organisationens styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) og en analyse af de kræfter, der influerer på organisationen.

Som supplement til SWOT kan man evt. anvende Michael Porters 5 forces tilgang eller andre metoder til at identificere drivere for udviklingen på det givne område.

Leverancer fra X1. Forretningsmæssige trends og X2. Tekniske trends kan indgå, men også andet, såsom borgernes forventninger.

Rationale
En analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler er et vigtigt grundlag for en vurdering af hvor realistisk et projekt er og for såvel en egentlig risikoanalyse som for en governancestrategi.
SWOT analysen er dermed også et vigtigt grundlag for en dialog med såvel ledelsen som andre interessenter.

Udfordringer
Det er vigtigt at finde den rette balance i scoping af analysen, så den hverken bliver for overfladisk eller detaljeret. Tilsvarende er det vigigt at få de rette input, så den ikke bliver skæv i forhold til interessentkredsen eller faglige domæner. Både med hensyn til strategi, forretning, teknik, migration/implementering og styring er det vigtigt at analysen er realistisk og balanceret.

Eksempel
Et simpelt eksempel på en SWOT analyse:

  • Strength: Stor udbredelse af bredbånd, generelt stor digital parathed i befolkningen og stor penetration med bredbånd, PC og internet via mobiltelefoner og (begyndede) smart TV.
  • Weakness: Mange anvender ikke digitale selvbetjeningsløsninger. Digitale løsninger giver ikke forventet effekt.
  • Opportunity: Nå brugerne via mere brugervenlige selvbetjeningsløsninger og via nye terminaltyper.
  • Threath: Brugerne kan eller vil stadig ikke anvende digitale løsninger. Manglende business case i at understøtte flere kanaler.

swot

Leave a Comment