Muligheder – vigtighed og indsats

b4

Dokumentation vedrørende
D2 Muligheder

D2.1
Dokumentation der beskriver identificerede taktiske projekter, og mulige fordele som projekterne kan give.
For hvert identificeret projekt bør man anføre:

  • Beskrivelse af projektet – hvad går det ud på?
  • Vigtighed og betydning af gevinsten – målt på en høj/middel/lav skala, 1-10 skala eller andet.
  • Den indsats der skal til for at gennemføre projektet – målt på en høj/middel/lav skala, 1-10 skala eller andet.
  • Samlet ”nytte” (vigtighed og indsats holdt op imod hinanden – ”nemme” projekter med høj betydning vil score højt).
  • ”Ejer” af muligheden.
  • Indstilling – hvad der foreslås gjort for at udnytte muligheden. Denne kan spænde fra en kort note, til et egentlig projektgrundlag.”

Leave a Comment