Governance

d4

Dokumentation vedrørende
Y3 EA governance

EA governance strategi

Dokumentation af den overordnede strategi for at udøve EA governance.

Dokumentationen skal fra et så tidligt tidspunkt som muligt sikre, at der etableres en ramme for governance, der kan sikre, at målarkitekturen realiseres ved at arkitekturarbejdets produkter udvikles, vedligeholdes og bringes i anvendelse.

Dokumentationen kan typisk omfatte:

  • Identifikation af økonomiske, organisatoriske og andre rammer for hvordan en enterprise arkitektur kan implementeres i organisationen.
  • Identifikation af nøgle-aktører, herunder beslutningstagere for forskellige it-relaterede beslutninger. Dermed bliver disse involverede allerede fra start.
  • Ovenstående punkt kan med fordel udvides til en egentlig interessentanalyse. Denne giver et overblik over alle interessenter i EA (også de der ikke aktivt indgår i arbejdet med at udvikle EA), deres respektive interesser, og planlægger aktivt deres involvering i EA forløbet.
  • Strategier og kritiske succesfaktorer for EA governance.
  • Identifikation og foreløbig beskrivelse af de strukturer og processer der skal etableres.

Eksempel baseret på SKATs arkitekturarbejde. Figuren er et eksempel på hvordan output kan dokumenteres – men indholdet er ikke nødvendigvis korrekt.
governancestrategi

EA governance beskrivelse

Dokumentation af den konkrete tilgang til EA governance, herunder processer og organisation.

Dokumentationen skal sikre at målarkitekturen realiseres ved at arkitekturarbejdets produkter udvikles, vedligeholdes og bringes i anvendelse.

Dokumentationen af EA governance skal sætte rammerne for EA governancen, og bør beskrive:

  • EA organisationsstruktur, med styregruppe(r), arbejdsgrupper, en enterprise arkitekt rolle, osv.
  • Review processer, således at projekter/programmer reviewes imod EA.
  • Vedligeholdelsesprocesser, således at EA løbende holdes opdateret.
  • Kommunikationsprocesser, således at EA formidles, internt og eksternt.

Leave a Comment