Teknologistrategi

e1

Dokumentation vedrørende
C4 Teknologiarkitektur

Teknologi referencemodel

Beskrivelse
Dokumentation der generelt beskriver de teknologier organisationen for øjeblikket bruger, og hvad man fremover ønsker at standardisere omkring.

Rationale
Sætter retningslinjer for løsningsprojekter og skaber rammer for teknisk konsolidering og modernisering af it-porteføljen.

Implikationer
Typisk en højniveaubeskrivelse af organisationens konkrete valg og bør som sådan underlægges governance på højt niveau.
Man bør tage højde for obligatoriske standarder og anbefalede standarder, herunder relevante integrationsstandarder, som fx anvendes af de fællesoffentlige løsninger.

Man kan udgangspunkt i en generisk teknologiske refencemodel som fx den danske tværoffentlige referencemodel STORM sammen med OIO metamodellen eller TOGAFs TRM som er en del af TOGAF Foundation Architecture. Kan også tegnes som Archimates infrastructure viewpoint.

Leave a Comment