Teknologistruktur

e2

Dokumentation vedrørende
C4 Teknologiarkitektur

Dokumentation af teknologivalg, i form af standardkonfigurationer, foretrukne systemtopologier, og tekniske tilgange til tværgående områder såsom sikkerhed.

Løsningsbyggeblokke

Beskrivelse
Dokumentation der beskriver foretrukne konfigurationer – nu og fremover. En konfiguration kan være en database server, en filserver, en administrativ arbejdsstation (pc), kontorklient m.v.

Rationale
Giver overblik i forbindelse med drift, vedligeholdelse og anskaffelser af teknik.

Implikationer
Det er vigtigt at skelne mellem abstrakte og konkrete implementeringer af byggeblokke. En byggeblok er per definition udskiftelig og en byggeblok kan sammensættes af flere byggeblokke. Løsningabyggeblokke (LBB) TOGAFs Solution Building Blocks (SBB) og er del af ArkitekturByggeBlokke (ABB-ABB). LBB/SBB kan mappes til de forretningsmæssige byggeblokke og relaterede krav.

System topologier

Beskrivelse
Dokumentation der generelt beskriver infrastrukturlandskabet for organisationen – hvordan de enkelte byggeblokke kædes sammen i netværk.

Rationale
Giver et overblik over hvordan de forskellige elementer i it-arkitekturen (skal) hænge(r) sammen og kommunikere(r) på et teknisk niveau.

Implikationer
Der vil være nuværende og fremtidige systemtopologier – evt. flere fremtidige, en om 2 år, en om 4 år, osv.

Eksempler
C4.3 Systemtopologi
(Eksempel fra SKAT)

systemtopologi

Udvidede system topologier

Beskrivelse
Dokumentation af tværgående, komplekse funktioner, der kræver et samspil af alle komponenter i arkitekturen, såsom sikkerhed eller system management.

Rationale
Disse bruges til at fokusere på tværgående funktioner, såsom sikkerhed eller system management, der kræver et samspil mellem applikationer, databasesystemer, netværksprotokoller, systemsoftware og hardware såsom servere, klienter og firewalls for at kunne virke.

Implikationer
Man vil ofte tegne diagrammer, der viser samspil mellem applikationer, databasesystemer, netværksprotokoller, systemsoftware og hardware såsom servere, klienter og firewalls for at kunne virke.

Der kan dokumenteres informationsflow, og rækkefølgen i håndteringen af enkelte opgaver.

Leave a Comment