Migreringsstrategi

b4

Dokumentation vedrørende
E1 Migreringsstrategi

Dokumentation af den overordnede strategi for migreringen fra én tilstand til en anden (fra AS IS til TO BE).
Formålet er at udarbejde en overordnet ramme for migreringen, hvor de forretningsmæssige ønsker og organisatoriske hensyn i forhold til migreringen fastslås.
Dette er et mindre dokument, der sætter den overordnede ramme for migreringsprojekterne. Uddybning sker i en migreringsplan og i projektdokumentation.
Dokumentet skal placere ansvaret for migreringsprojekter organisatorisk i fx en projektorganisation eller linjeorganisation – herunder hvor den overordnede projektledelse er forankret.

Leave a Comment